Over

Het projectteam van Open Monumenten Dagen Breda staat ieder jaar weer vol enthousiasme klaar om er samen met alle partners in de stad een mooi evenement van te maken.

Foto: Marco Diks

V.l.n.r. Ilona Somma (gemeente Breda), Naomi Swinkels, Lidwien Hupkens, Annelies Diks-Krijgsman, Thom Kuijsten, Bart Heppenhuis. Ontbrekend: Marc Berends en Diewert Berben (gemeente Breda), Nicole Verkooijen.

Partners

Open Monumenten Dagen Breda (OMD Breda) dankt haar bestaan mede aan de vele enthousiaste partners in de stad Breda. Zonder hun steun en inzet zouden de Open Monumentendagen Breda onmogelijk zijn.

OMD Breda is een bottom-up georganiseerd evenement met als fundament de eigenaren en beheerders die hun pand gratis openstellen om publiek te ontvangen. Daarnaast hebben we  duurzame samenwerkingsverbanden met programmapartners als Stichting Cultuurbehoud Breda, Stichting Historische Verzameling KMA en mogen we rekenen op een vaste groep enthousiaste vrijwilligers.

Ook in het onderwijs hebben we partners gevonden in Tessenderlandt,  Bouwschool Breda en De Rooi Pannen. Daarnaast trekken we op met andere evenementen in Breda zoals BredaPhoto, Breda Barst en Popmonument.

Wij bedanken dan ook iedereen die dit evenement jaarlijks tot een succes maken: beheerders en eigenaren van de opengestelde panden en lokaties, samenwerkingspartners, initiatiefnemers en organisatoren, vrienden van Open Monumentendag en alle vrijwilligers!

Open Monumenten Dagen Breda

Open Monumenten Dagen Breda wordt in opdracht van de gemeente Breda georganiseerd om inwoners en bezoekers te verbinden met en bewust te maken van de waarde van Bredase(*) monumenten en het daaraan verbonden culturele erfgoed. Dit doen we vanuit de overtuiging dat het behoud van het Bredase culturele erfgoed van maatschappelijk en economisch belang is en dat we dit willen doorgeven aan volgende generaties.

Met het organiseren van de open monumentendagen in Breda willen we een ontmoeting tussen verleden, heden en toekomst tot stand brengen. We willen inwoners èn bezoekers (uit alle bevolkingsgroepen en van alle generaties) in staat stellen zich in te leven in het verleden van Breda. Hierdoor zorgen we voor een (nieuwe) bewustwording van de eigen identiteit; zowel cultureel, als ook sociaal, politiek en economisch. Op deze manier wil OMD Breda verbindingen tot stand brengen tussen de mensen onderling en de mensen in relatie tot hun omgeving. Dit zorgt voor trots, identiteitsversterking en sociale cohesie waardoor Breda een ontmoetingsplek is waar wederzijdse herkenning en acceptatie van verschillen mogelijk is. Een aantrekkelijke stad die met haar rijkdom en diversiteit aan (im)materiële erfgoed niet alleen van groot cultureel belang is, maar zo ook een concurrentievoordeel voor toerisme en zakelijke ontwikkeling biedt.

Door inwoners en bezoekers in aanraking te laten komen/te verbinden met de waarde van het Bredase (im)materiele erfgoed worden zij als de belangrijkste ambassadeurs van de stad direct betrokken bij de omgang en het behoud van het erfgoed.

(*) Daar waar Breda/stad staat wordt de gemeente Breda genoemd, dus de stad inclusief de omringende dorpen.

De organisatie van de open monumentendagen in Breda is in handen van STROOM i.s.m. Studio ZooLies in opdracht van de Gemeente Breda.

             

Europa en de European Heritage days

Veel meer landen in Europa organiseren een Open Monumentendag of -dagen, bijna allemaal in de maand september en onder de gemeenschappelijke naam European Heritage Days. De Open Monumentendag in Nederland is onderdeel van de European Heritage Days (EHD), oftewel de Europese Open Monumentendagen. De EHD is een initiatief van de Raad van Europa en wordt ondersteund door de Europese Unie. Momenteel zijn er 50 landen of landsdelen die meedoen aan deze European Heritage Days.  Allemaal met hetzelfde doel. Het publiek wordt zich, door middel van het openstellen van gebouwen, die normaal gesproken voor het publiek gesloten zijn, bewust van de schoonheid van het cultureel erfgoed. Elk land en elke streek heeft zijn eigen historie en cultuur en daarmee een eigen stijl van bouwen.

De VriendenLoterij Open Monumentendag wordt jaarlijks georganiseerd door OMD Breda en landelijk bureau Open Monumentendag in samenwerking met de VriendenLoterij. Met dit evenement willen wij gezamenlijk de aandacht voor de monumenten vergroten door dit bijzondere Nederlands cultureel erfgoed toegankelijk te maken en te behouden voor een breed publiek.