Afbeeldingen: Open Monumentendag Nederland

Mondriaanfonds subsidie

Nieuws

Erfgoedinstellingen die met vrijwilligers (willen) werken, kunnen in aanmerking komen voor de Open Oproep Erfgoedvrijwilligers. Er kan aangevraagd worden voor plannen die de inzet en betrokkenheid van vrijwilligers bij het (im)materieel cultureel erfgoed bevorderen door het professionaliseren van het vrijwilligersbeleid en het overdragen en verdiepen van (inhoudelijke)kennis, waarden en netwerken.

Het Mondriaan Fonds vindt de betrokkenheid van vrijwilligers van groot belang voor het draagvlak en de betekenis van (im)materieel cultureel erfgoed en het ambacht. Vrijwilligers zijn vaak onmisbaar voor het voortbestaan van dit erfgoed en vormen een belangrijke schakel in het bewaren van kennis en het informeren van publiek. Op deze manier dragen vrijwilligers eraan bij dat erfgoed breed wordt gedragen in de maatschappij.

Verschillende erfgoedinstellingen groot en klein werken met vrijwilligers. Gedreven door een passie voor erfgoed vormen deze erfgoedvrijwilligers gemeenschappen die zich gezamenlijk inzetten voor het erfgoed dat hen aan het hart gaat. Tegelijkertijd lopen de motieven en ambities van vrijwilligers uiteen en zijn deze aan verandering onderhevig. Het is daarom belangrijk dat vraag naar en aanbod van vrijwilligers op een professionele en passende manier samen komt, zodat structurele samenwerkingen tussen erfgoedinstellingen onderling en met andere relevante organisaties kan worden gecreëerd.

Met deze Open Oproep draagt het Mondriaan Fonds bij aan plannen die de inzet en betrokkenheid van vrijwilligers bij het (im)materieel cultureel erfgoed bevorderen, waarbij zowel met de belangen van de organisatie als met die van de vrijwilligers rekening wordt gehouden. Het gaat om het professionaliseren van het vrijwilligersbeleid en het overdragen en verdiepen van (inhoudelijke)kennis, waarden en netwerken. Daarbij denken we aan plannen die op een voorbeeldstellende manier zeggenschap en betrokkenheid van vrijwilligers bij het (im)materiaal cultureel erfgoed vergroten.

Naar de website voor meer informatie: https://www.mondriaanfonds.nl/subsidie-aanvragen/regelingen/erfgoedvrijwilligers/#

De deadline staat op 5 juni 2023.

Check de website van het Mondriaanfonds voor actuele informatie.